Yangay - the 13th crystal skull | de 13e kristallen schedel

13e kristallen schedel
13th crystal skull
13 calavera de cristal
13. Kristallschädel
13ème crâne de cristal

Yangay - the 13th crystal skull. Zero-point energy from the 5th dimension. Zero-point energy can indirectly give us everything we really need. Some people will interpret that as free electricity or unlimited material growth. Fortunately, Zero-point energy does not provide for that, but in the growth of our awareness, our vibrational frequency. It is the path to contact with your Higher Self, your Holy Spirit, indispensable information from past lives that is stored in the cosmos for each of us. Zero-point energy originates in the center of a (stone)circle and flows through a channel from the 5th dimension to the Earth. In this Zero-point, all twelve basic energies are in balance. Yangay, the 13th crystal skull is the bearer of this Zero-point energy. It is the perfect tool to attune to your Higher Self and to realize that you need nothing else. It is pure spiritual satisfaction. This feeling is a reference to create the necessary resources that lead to a complete and loving life that occurs within the limits of your own safe circle, the 4th dimension.

Listen or read the complete story about Yangay. Or click on the icon on the left to start a meditation with Yangay.
Yangay - de 13e kristallen schedel
Nulpuntenergie uit de 5e dimensie
Nulpuntenergie kan ons indirect voorzien in alles wat wij werkelijk nodig hebben. Sommige mensen zullen dat interpreteren als gratis elektriciteit of ongelimiteerde materiële groei. Gelukkig voorziet Nulpuntenergie daar niet in, maar in de groei van ons bewustzijn, onze trillingsfrequentie. Het is de weg naar het contact met je Hogere Zelf, je Heilige Geest, onmisbare informatie uit eerdere levens die voor ieder van ons in de kosmos ligt opgeslagen. Nulpuntenergie ontstaat in het midden van een (steen)cirkel en stroomt door een kanaal uit de 5e dimensie naar de Aarde. In dit Nulpunt zijn alle twaalf basis-energieën met elkaar in balans. Yangay, de 13e kristallen schedel is drager van deze Nulpuntenergie. Het is een perfect hulpmiddel om je te kunnen afstemmen op je Hogere Zelf en tot het besef te komen dat je aan niets anders behoefte hebt. Het is pure geestelijke voldoening. Met dit gevoel als referentie, creëer je in het dagelijks leven onbewust de nodige middelen die tot een volledig en liefdevol leven leiden, dat zich afspeelt binnen de grenzen van je eigen veilige cirkel, de 4e dimensie.

Beluister of lees het hele verhaal over Yangay. Of klik op het pictogram links om een meditatie met Yangay te starten.
13e kristallen schedel,
13th crystal skull,
13 calavera de cristal,
13. Kristallschädel,
13ème crâne de cristal
Yangay - the 13th crystal skull | de 13e kristallen schedel
Yangay