13e kristallen schedel
13th crystal skull

Yangay, the 13th Crystal Skull - Yangay is a soul originating from the center of an older parallel universe. Imagine traveling to the center of this universe. That point, from which our universe once originated, is the gateway to that universe. Yangay communicates using a crystal skull. So to speak, Yangay projected its energy into this crystal skull so that it acts as a database, enabling man to absorb that information. That energy has been made legible on this website.
Yangay, de 13e kristallen schedel - Yangay is een ziel afkomstig uit het centrum van een ouder parallel universum. Stel je voor dat je naar het centrum van dit universum reist. Dat punt, van waaruit ooit ons universum is ontstaan is de poort naar dat universum. Yangay communiceert met behulp van een kristallen schedel. Dat wil zeggen, Yangay projecteerde zijn energie in deze kristallen schedel, zodat deze fungeert als een databank, waardoor de mens in staat is die informatie op te nemen. Op deze website is die energie leesbaar gemaakt.
de 13e kristallen schedel, the 13th crystal skull
Yangay