Beperkte aansprakelijkheid
STICHTING 11:11 spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt
aangeboden zonder enige aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STICHTING 11:11.

Het toepassen, uitdragen, overnemen of ondergaan van (gedeeltes van) de op deze website
aangeboden methodiek geschiedt voor eigen risico. STICHTING 11:11 is niet aansprakelijk
voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de op deze
website genoemde methodiek moet gezien worden als een aanzet een bewustzijnsproces
op gang te brengen dat is gebaseerd op het aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.
Een consult met minderjarige kinderen vindt uitsluitend plaats na (schriftelijke)
toestemming van een ouder of voogd of in het bijzijn van een ouder of voogd.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
STICHTING 11:11 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website en de
toepassingen genoemd op deze website liggen bij STICHTING 11:11. Het kopiŽren en
verspreiden ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STICHTING 11:11,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals
citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.


Privacy
Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen overeenkomstig de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.


Disclaimer STICHTING 11:11 - januari 2019

Disclaimer

© 2013-2020 STICHTING 11:11

Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11