Beperkte aansprakelijkheid
STICHTING 11:11 spant zich in om de inhoud van deze website zo
vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder
enige aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STICHTING 11:11.

Het toepassen, uitdragen, overnemen of ondergaan van (gedeeltes
van) de op deze website aangeboden methodiek geschiedt voor
eigen risico. STICHTING 11:11 is niet aansprakelijk voor enige schade
die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de op deze
website genoemde methodiek moet gezien worden als een aanzet
een bewustzijnsproces op gang te brengen dat is gebaseerd op het
aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid. Consulten voor
minderjarige kinderen vinden uitsluitend plaats na (schriftelijke)
toestemming van een ouder of voogd of in het bijzijn van een ouder
of voogd.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan STICHTING 11:11 nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van
deze website en de toepassingen genoemd op deze website liggen bij
STICHTING 11:11. Het kopiŽren en verspreiden ervan is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STICHTING 11:11,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten
anders aangegeven is.


Privacy
Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en
opgeslagen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.


Onafhankelijkheid
STICHTING 11:11 is volledig onafhankelijk en is daarom niet
aangesloten bij een beroepsvereniging of andere
belangenorganisatie.Disclaimer STICHTING 11:11 - december 2020

Disclaimer

Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel
© 2013-2021 STICHTING 11:11