Aansprakelijkheid
STICHTING 11:11 spant zich in om de inhoud van deze website zo
vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder
enige aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STICHTING 11:11.

Het toepassen, uitdragen, overnemen of ondergaan van (gedeeltes
van) de op deze website aangeboden methodiek geschiedt voor
eigen risico. STICHTING 11:11 is niet aansprakelijk voor enige schade
die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de op deze
website genoemde methodiek moet gezien worden als een aanzet
een bewustzijnsproces op gang te brengen dat is gebaseerd op het
aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan STICHTING 11:11 nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van
deze website en de toepassingen genoemd op deze website liggen bij
STICHTING 11:11. Het kopiŽren en verspreiden ervan is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STICHTING 11:11,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten
anders aangegeven is.


Privacy
Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en
opgeslagen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.


Onafhankelijkheid
STICHTING 11:11 is volledig onafhankelijk en is daarom niet
aangesloten bij een beroepsvereniging of andere
belangenorganisatie.


Disclaimer STICHTING 11:11 - september 2021

Disclaimer

stichting 11:11 disclaimer_nl stichting 11:11 disclaimer_nl
stichting 11:11 top stichting 11:11 top
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
logo stichting 11:11
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Parapsychologie voor jongvolwassenen met kanker Parapsychologie voor jongvolwassenen met kanker
© 2013-2022 STICHTING 11:11


de Cirkel plattegrond van het leven de Cirkel plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Kanker in een ander daglicht Kanker in een ander daglicht