Doel
STICHTING 11:11 is een non-profit organisatie en heeft tot doel de geestelijke ofwel
spirituele bewustwording van nieuwetijdsmensen te stimuleren en inzichtelijk te maken.
Door middel van deze website, workshops en consulten komen met behulp van 'de Cirkel -
plattegrond van het leven' inzichten tot leven, die een aanzet kunnen zijn tot prachtige en
wonderbaarlijke transformatieprocessen, waardoor je beter in staat bent te leven volgens
je eigen zielenopdracht en kanker geen kans krijgt.

STICHTING 11:11 is als éénmansstichting opgericht op 11 september 2013 en is door de
Belastingdienst aangemerkt als een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Bij de
Kamer van Koophandel is STICHTING 11:11 ingeschreven onder nummer 58752269 bij
Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
gezondheidszorgondersteunende diensten.Als je de halve waarheid voor lief neemt, blijft de
leugen regerenProfiel
Het kan verkeren ... Van interieurarchitect naar medevennoot van een sportclub voor
vrouwen, om vervolgens mijn vleugels uit te slaan in de spirituele wereld, bijna ten onder
te gaan als barmhartige Samaritaan en uiteindelijk alles en (op één na) iedereen los te laten.
Ik moest tenslotte ontdekken wie ik werkelijk ben. Als parapsycholoog help ik
nieuwetijdsmensen te worden wie ze werkelijk zijn.

De aanduiding 11:11 is de code voor 'de poort' die toegang biedt tot een hoger bewustzijn
en verwijst tevens naar de code van mijn naam Peter Viskil. Want de som van de
numerieke waarde van zowel mijn voornaam, mijn achternaam, de klinkers in mijn naam,
als de medeklinkers in mijn naam is telkens 28=2+8=10=1+0=1, het getal van de pionier. Vier
maal een 1 resulteert in 11:11. Vervolgens is de numerologische waarde van mijn gehele
naam 11, de intuïtieve idealist, en die van mijn geboortedatum 22, de bezielde
bruggenbouwer tussen hemel en aarde. Samen maakt dat 33, de onbaatzuchtige visionair,
een omschrijving die mij op het lijf is geschreven. Welkom in een wereld waarin toeval
niet bestaat!

Naast mijn inzet als initiatiefnemer, kan STICHTING 11:11 rekenen op de onvoorwaardelijke
steun van een team van twaalf begeleiders aan gene zijde. Zij moedigden mij in 2013 aan
mijn ervaringen en inzichten te vormen tot het revolutionaire concept dat STICHTING 11:11
nu uitdraagt.Het contact met zielen aan 'gene zijde' is voor mij
heel gewoonHartelijk dank voor je belangstelling, ik ben je graag van dienst.Peter Viskil

STICHTING 11:11
Nederland
KvK 58752269


Stichting 11:11

© 2013-2020 STICHTING 11:11

Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11