Doel
STICHTING 11:11 is een non-profit organisatie en heeft tot doel de
geestelijke ofwel spirituele bewustwording van (nieuwetijds)mensen
te stimuleren en inzichtelijk te maken. Door middel van deze
website, workshops en consulten komen met behulp van 'de Cirkel -
plattegrond van het leven' inzichten tot leven, die een aanzet kunnen
zijn tot prachtige en wonderbaarlijke transformatieprocessen,
waardoor je beter in staat bent te leven volgens je eigen
zielenopdracht en kanker geen kans krijgt.

STICHTING 11:11 is als éénmansstichting opgericht op 11 september
2013 en is door de Belastingdienst aangemerkt als een sociaal belang
behartigende instelling (SBBI). Bij de Kamer van Koophandel is
STICHTING 11:11 ingeschreven onder nummer 58752269 bij
Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en
overige gezondheidszorgondersteunende diensten. STICHTING
11:11 is volledig onafhankelijk en is daarom niet aangesloten bij een
beroepsvereniging of andere belangenorganisatie.Als alle illusies zijn doorzien komt de schitterende
waarheid aan het lichtProfiel
Het kan verkeren ... Van interieurarchitect naar medevennoot van
een sportclub voor vrouwen, om vervolgens mijn vleugels uit te
slaan in de spirituele wereld, bijna ten onder te gaan als barmhartige
Samaritaan en uiteindelijk alles en (op één na) iedereen los te laten.
Ik moest tenslotte ontdekken wie ik werkelijk ben. Als (autodidact)
parapsycholoog help ik nieuwetijdsmensen die willen weten
waarom ze op Aarde zijn.

De aanduiding 11:11 is de code voor 'de poort' die toegang biedt tot
een hoger bewustzijn en verwijst tevens naar de code van mijn naam
Peter Viskil. Want de som van de numerieke waarde van zowel mijn
voornaam, mijn achternaam, de klinkers in mijn naam, als de
medeklinkers in mijn naam is telkens 28=2+8=10=1+0=1, het getal van
de pionier. Vier maal een 1 resulteert in 11:11. Vervolgens is de
numerologische waarde van mijn gehele naam 11, de intuïtieve
idealist, en die van mijn geboortedatum 22, de bezielde bruggenbouwer
tussen hemel en aarde. Samen maakt dat 33, de onbaatzuchtige visionair,
een omschrijving die mij op het lijf is geschreven. Welkom in een
wereld waarin toeval niet bestaat!

Naast mijn inzet als initiatiefnemer, kan STICHTING 11:11 rekenen
op de onvoorwaardelijke steun van een team van twaalf begeleiders
aan gene zijde. Zij moedigden mij in 2013 aan mijn ervaringen en de
inzichten die ik van Yangay ontving, te vormen tot het revolutionaire
concept dat STICHTING 11:11 nu uitdraagt.Hartelijk dank voor je belangstelling, ik ben je
graag van dienstPeter Viskil
parapsycholoog

STICHTING 11:11
Nederland
KvK 58752269

Stichting 11:11

Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel

© 2013-2021 STICHTING 11:11