De grote vraag
Wie zijn we als mens werkelijk en waar komt onze tomeloze
manifestatiedrang vandaan, de oorzaak van ongelijkheid, ziekten,
(godsdienst)oorlogen, overbevolking en vervuiling? Hier volgt een
ontluisterende uiteenzetting waarvan je ongetwijfeld iets zult
herkennen.Het enige dat mensen zich zouden moeten
herinneren is waarom ze op Aarde zijnDe Oerknal
Wat veel mensen 'God' of 'de Bron' noemen, was zo'n 13,8 miljard
jaar geleden nog maar zo groot als een knikkertje. Als dissonant in
een ouder parallel universum kwam onze 'God' op het idee zichzelf
met een oerknal te manifesteren en groeide uit tot het enorme
universum waar wij nu deelgenoot van zijn. Je bent dus een stukje
van die dissonante 'God' met een enorme manifestatiedrang. Om die
manifestatiedrang te leren beteugelen ben je uiteindelijk in een
menselijke gedaante geïncarneerd en reïncarneert net zo vaak tot je
bewustzijn voldoende is ontwikkeld om de weg terug naar huis te
kunnen vinden, een plek ergens in een universum waar je heel lang
geleden vandaan bent vertrokken.


Ons bewustzijn
Je hogere zelf heeft zich ten doel gesteld, tijdens de vele incarnaties
op Aarde als ziel haar lessen te willen doormaken. Op deze manier
ontwikkelt ze haar bewustzijn in dienst van het grote geheel. Voor je
geboorte heb je aan gene zijde voor deze incarnatie gekozen en heb
je er het script voor dit leven ‘geschreven’. Je hebt er ook je ouders, je
naam en de dag van je geboorte zorgvuldig gekozen. Maar eenmaal
op Aarde kom je tot de ontdekking dat je de inhoud van dat script
maar moeilijk kunt herinneren. Je intuïtie is de enige verbinding met
dat script, maar kan onder invloed van versluiering in de loop der
tijd verstoord zijn geraakt.

Als gevolg van de keuzes die we als mens maken, doen we onze
Aardse ervaringen op. Ons bewustzijn kan hierdoor groeien. Na onze
fysieke dood neemt onze ziel dit bewustzijn mee naar gene zijde.
Hier plannen we op basis van ons karma zorgvuldig onze volgende
incarnatie. Leven na leven worden we ons steeds een stukje
bewuster en al dat verzamelde bewustzijn draagt bij aan de
ontwikkeling van het totale bewustzijn waar we oorspronkelijk uit
voortkomen. De één noemt het ‘God’, de ander 'Spirit', 'de Bron’ of
'Allah'. Voor de oerknal waren we één, nu ben je een klein stukje
'God' op Aarde.

Want misschien was je het vergeten, maar je hebt vrijwillig
deelgenomen aan een uniek experiment: het integreren van de
twaalf universele karakters om de eenheid in ons universum te
bewerkstelligen. Manifesteren is één van die karakters. Dat doen we
inmiddels met bijna 8 miljard mensen en nog steeds trekt dit
experiment een diversiteit aan zielen uit alle uithoeken van ons
universum aan. Velen (waaronder jij) incarneerden als
afgevaardigden in een menselijk lichaam en dragen op deze manier
bij aan het ervaringsproces op Aarde. Sommigen zijn als
ongematerialiseerde wezens in de Aardse sferen aanwezig en
proberen op alle mogelijke manieren het experiment te beïnvloeden.
De één stimuleert, de ander saboteert onze bewustzijnsontwikkeling.
De strijd om de macht in ons universum wordt op Aarde beslecht en
jij bent daar, wellicht zonder dat te beseffen, deelgenoot van.Jij bent een heel klein stukje 'God' dat op Aarde z'n
ontwikkeling doormaaktManifestatiedrang
Hoewel we als ziel allemaal even oud zijn, heeft niet iedere ziel even
veel Aardse ervaringen opgedaan. Zogenoemde 'oude zielen'
verblijven al miljoenen jaren in de Aardse sferen waardoor zij een
rijker bewustzijn hebben ontwikkeld. Zij 'herinneren' zich dat zij
aanvankelijk slechts subtiele energielichamen waren en langzaam
manifesteerden tot fysieke wezens. Het dierenrijk stond model om
de twaalf universele karakters vanuit de 3e dimensie te integreren en
te transformeren naar de 4e dimensie. Hierdoor hebben deze
mensen een geringere mate van manifestatiedrang en meer respect
voor de Aarde en haar oorspronkelijke bewoners.
Natuurdocumentaires zoals de BBC reeks Planet Earth kunnen
hieraan op onnavolgbare wijze herinneringen oproepen. Het grootste
deel van de zielen die nu de mensheid vormen is echter veel later in
de Aardse sferen aangekomen en mist hierdoor deze 'herinnering'.
Daardoor laten zij zich gemakkelijker verleiden door een tomeloze
manifestatie-energie, die uiteindelijk kan leiden tot de vernietiging
van de Aardse habitat. Hierdoor groeit onwillekeurig de noodzaak op
zoek te gaan naar een andere bewoonbare planeet. Het gevaar is dat
dit patroon zich telkens zal herhalen. Het is dezelfde doorgeslagen
manifestatiedrang die onze zogenoemde 'goden' deed besluiten
planeet Aarde te exploiteren.

Want we weten niet beter, we hebben het met de paplepel ingegeven
gekregen. En hoewel veel oude inscripties en geschriften (waaronder
de Bijbel) melding maakten van het feit dat de mens het resultaat is
van een ‘kruising’ tussen Aardse primaten en een buitenaardse
‘beschaving’, houdt de wetenschap stug vast aan Darwin's
evolutietheorie. Maar voor dat laatste is het bewijs nooit geleverd, er
is een 'missing link'. Tevens is er geen enkele Aardse soort (behalve
de mens dus) die in staat is haar eigen leefomgeving te vernietigen.
Er zit iets vreemds in ons, iets destructiefs. Het zijn onze Anunnaki
genen en het gedraagt zich als kanker. Het is in staat om haar
gastheer of gastvrouw te vernietigen.De Anunnaki - onze goden - zij die uit de hemel
naar de Aarde kwamenDe Anunnaki
Zo’n 450.000 jaar geleden landden enkele ruimteschepen op Aarde.
Aan boord waren de Anunnaki en hun onderdanen, de Igigi. Zij zijn
de 'goden' die uit de hemel naar de Aarde kwamen. Afkomstig van
een hemellichaam dat elke 3600 jaar in de buurt van de Aarde kwam,
zochten zij hier naar goud om de in verval geraakte atmosfeer van
hun eigen habitat te redden. De Anunnaki halfbroers Enki en Enlil
hadden de regie. Omdat het delven van goud de Igigi op den duur te
zwaar werd, kwamen zij in opstand. Daarop besloot Enki een
werkmens te creëren. Na vele mislukte pogingen werd uiteindelijk
via kunstmatige inseminatie met het zaad van Enki de eicel van een
donkere Aardse primaat bevrucht. Na enkele genetische modificaties
werd het embryo bij een Anunnaki draagmoeder geïmplanteerd. De
voorloper van de menselijke soort werd geboren. Onvruchtbaar, een
donkere huid, iets groter dan de primaat en gehoorzaam en sterk
genoeg om het zware werk te doen. Hiermee kreeg de Aardse
evolutie een andere wending en werd de bewustzijnsontwikkeling
versneld. Slavernij en het feit dat de blanke mens nog steeds de
neiging heeft de zwarte mens te onderdrukken, vindt hier zijn
oorsprong.

Vervolgens slaagde Enki erin deze onvruchtbare werkmens
langzaam maar zeker te verfijnen en vruchtbaar te maken; de
Adam's en Eva's werden geboren. Ze waren onwetend. Enki
(Lucifer/de slang) maakte hen met de symbolische appel bewust van
de vrije wil, de ervaringen van 'goed en kwaad' en van het 'eeuwige'
leven van de ziel. Maar Enlil (Satan) wilde hen onbewust houden en
stuurde hen weg, als prooidieren voor zijn demonen. Omdat de
Anunnaki (Elohim) mannen de Eva’s niet konden weerstaan, werden
hieruit de halfgoden (Nephilim) geboren. Het project liep uit de hand
en in onwetendheid werden 'de kinderen van de goden' aan hun lot
overgelaten. Toen de grote vloed kwam zag Enlil dit als een
mogelijkheid van de mens af te komen. Enki waarschuwde hen,
waardoor een kleine groep mensen de zondvloed overleefde. De
Anunnaki verlieten de Aarde en gingen terug de ruimte in. Een
aantal van hen vestigden zich later weer op Aarde. De ene na de
andere beschaving volgde.De symboliek van 'god en de duivel' vindt z'n
oorsprong in Enki en EnlilDe vele beschavingen waarbij de nakomelingen van de Anunnaki
waren betrokken zijn onder hun eigen gewicht weer ingestort.
Lemurië is vervallen, Atlantis verdronken, Mesopotamië, het Oude
Egypte, het Oude Griekenland, het Romeinse rijk, de Maya's ... Nazi
Duitsland, ze zijn niet meer. En nu is het kapitalisme aan de beurt.
Als ras zijn de Anunnaki uitgestorven, maar hun zielen leven voort,
hetzij aan gene zijde of in gewone Aardse lichamen, reïncarnatie na
reïncarnatie. Inmiddels is bijna ieder mens drager van
gemanipuleerde (Anunnaki) genen, alleen sommige 'primitieve'
natuurvolkeren zijn hiervan nog vrij. Zij hebben het oorspronkelijke
pad van de Aardse evolutie gevolgd. Om deze reden komt kanker bij
hen niet voor.

We kunnen natuurlijk doen alsof de Anunnaki niet hebben bestaan,
maar de meeste mensen houden er wel één of andere
geloofsovertuiging op na. Engelen in het Christendom en de Islam,
Oosterse en Westerse goden, op deze manier vragen velen de
'gevleugelde' Anunnaki nog dagelijks om hulp. Veel schiet je hier niet
mee op, zij gaven tenslotte het verkeerde voorbeeld. Overigens was
Jezus in een eerdere incarnatie ook een Anunnaki, zijn naam was
Anu, vader van Enki en Enlil. Ook in latere incarnaties heeft deze
prominente ziel zijn sporen op Aarde nagelaten.


De pijnlijke conclusie
Verwarring alom dus, want 'God' is een ondefinieerbaar en vaag
begrip geworden voor alles dat ook maar iets met onze schepping te
maken heeft; van oerknal, Anunnaki, tot vader van de onbewuste en
volgzame mens. Volgzaamheid aan welke (religieuze, politieke of
wetenschappelijke) leider of stroming dan ook is hiervan een
uitdrukkingsvorm. Dus in plaats van 'God' en de goden te
verheerlijken of te vervloeken, doe je er beter aan de verbinding met
je hogere zelf in de 5e dimensie te herstellen. Het is dat deel van
jouw ziel dat na je incarnatie in de kosmos is achtergebleven en
onmisbare informatie uit eerdere levens bevat. Het maakt je
onafhankelijk en overtuigd van jezelf. Ironisch gezegd, jouw eigen
god, of vader zoals Jezus het noemde.

Onze ontwikkeling moet dan ook niet gezocht worden in
economische en materiële groei dan wel geavanceerde technologie.
Die is er, net als in het verleden, slechts op gericht de elite met
ruimteschepen naar andere planeten te brengen om vervolgens ook
die te gronde te richten. Onze vooruitgang zit in de groei van ons
bewustzijn, het (h)erkennen van ons verleden. De pijnlijke conclusie
is dat we alleen maar kunnen ervaren dat manifestatiedrang leidt tot
zelfvernietiging; de mensheid als kankergezwel op Aarde. Naar
'Gods' evenbeeld.

Dus wie ben jij en waarom ben je op Aarde? STICHTING 11:11 helpt
je het antwoord op die vragen te vinden.Kanker heeft evenals de mensheid de overtuiging
dat haar tomeloze groei gerechtvaardigd is

Wie we werkelijk zijn

stichting 11:11 mensheid stichting 11:11 mensheid
stichting 11:11 Jezus stichting 11:11 Jezus
logo stichting 11:11

© 2013-2023 STICHTING 11:11


stichting 11:11 top stichting 11:11 top
stichting 11:11 oerknal stichting 11:11 oerknal
doneren doneren
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
de Cirkel plattegrond van het leven de Cirkel plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Kanker in een ander daglicht Kanker in een ander daglicht
STICHTING 11:11 workshop Geboorte-Code STICHTING 11:11 workshop Geboorte-Code
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Parapsychologie voor nieuwtijdsmensen (met kanker) Parapsychologie voor nieuwtijdsmensen (met kanker)