De Cirkel als context van het leven
'De Cirkel - plattegrond van het leven' is een universeel energetisch
model dat inzicht geeft in je geestelijke wereld, de oorsprong van
alles wat zich uiteindelijk in je fysieke wereld manifesteert. De Cirkel
is opgebouwd als een analoog uurwerk. Elk van de twaalf posities
vertegenwoordigt een karakter en heeft een positieve en een
negatieve kant. De dertiende positie in het midden is de ultieme
positie van de geest, het Nulpunt, van waaruit je (weder)geboorte
plaats vindt.

Binnen je Cirkel van 333 ervaar je de positieve effecten van de twaalf
karakters, de ťťnheid, hier is alles in harmonie. Buiten de grens van
333 ervaar je de negatieve effecten van de twaalf karakters, de
dualiteit, hier heersen de chaos en de hebzucht. De lijn 666 is de
uiterste grens, het materialisme, ook wel genoemd 'de antichrist' of
'het beest', allen verwijzend naar het apocalyptische 'einde van je
materiŽle wereld'. Je levenslessen leer je als gevolg van de ervaringen
tussen het Nulpunt en 666.

Vanaf de zijkant gezien is de Cirkel een berg die we weer moeten
beklimmen na onze "vrije" val. Door hoger te klimmen vergroten we
ons bewustzijn tot we uiteindelijk op de top zijn aangekomen en we
als ziel de Aardse sferen voorgoed kunnen verlaten om de weg naar
Ďhuisí in te zetten.
Ontwikkeling
Symbolisch wordt je boven op je berg geboren. Het doel is het
integreren van de 12 universele karakters. Tijdens je ontwikkeling
zou de berg in een spiraalvorm moeten worden afgedaald om de 12
karakters in de 4e dimensie op een volledige en positieve manier te
ervaren. Op deze manier worden voldoende positieve
ontwikkelingen doorgemaakt om de negatieve kant van de 12
karakters uit de 3e dimensie te kunnen weerstaan. Omdat
manifestatie (materiŽle groei) een doel op zichzelf is geworden,
glijden veel kinderen als het ware recht en in volle vaart de berg af.
Deze kinderen komen hierdoor al op jonge leeftijd in aanraking met
de negatieve kant van de 12 basiskarakters, zonder deze eerst op een
positieve manier te hebben ervaren. Het negatieve gedrag
(concurrentie en hiŽrarchie) dat kinderen en (jong)volwassenen
vervolgens vertonen, wordt veroorzaakt door een gebrek aan
positieve karakterervaringen binnen de Cirkel 333, de 4e dimensie.
Uiteindelijk verliezen zij het contact met het Hogere Zelf, hun Heilige
Geest uit de 5e dimensie en hebben geen idee meer waarom ze op
Aarde zijn. Het ego is geboren.De ultieme balans tussen je spirituele wereld en je
materiŽle wereld is de lijn 333Relaties
In de zoektocht naar compensatie kom je in het contact met andere
mensen delen van jezelf tegen. Het zijn je spiegels. Hiermee zoekt je
energiesysteem altijd naar een oplossing om in balans te komen. Een
afwijzing in de zin van veroordeling, betekent dat je iets ziet dat
binnen jezelf getransformeerd dient te worden. Dat wat je afwijst is
dus niet de negatieve energie van die ander, maar die van jezelf.
Transformeren doe je door bijvoorbeeld concurrentie om te zetten in
samenwerking. Een aantrekkingskracht wordt veroorzaakt door
compenserende energieŽn. Als jij je bijvoorbeeld beperkt voelt in je
vrijheid, kun jij je aangetrokken voelen tot iemand die het karakter
Bevrijding (11) op een positievere manier tot uitdrukking brengt. Het
werkt als communicerende vaten, het overschot stroomt naar het
tekort. Een groter effect heeft iemand met een positief karakter
Uitstraling (5). Uitstraling (5) ligt recht tegenover Bevrijding (11),
waardoor de aantrekkingskracht ervan je nog sterker naar het
midden van je eigen Cirkel zal trekken.

De liefde tussen twee mensen komt tot uitdrukking als 13 in het
midden van de Cirkel. Het is de referentie voor de liefde voor Jezelf,
het contact met je Hogere Zelf, je Heilige Geest in de 5e dimensie.
Als de cijfers van een analoog uurwerk, zijn de sterkste van de 12
karakters van deze geliefden samen 13. Dienstverlening (3) en
Manifestatie (10) helpen elkaar dus optimaal op weg naar het
middelpunt. Deze combinatie komt veelvuldig voor, waarbij de
vrouw over het algemeen Dienstverlening vertegenwoordigt en de
man Manifestatie. Als echter de vrouwelijke Dienstverlening
doorslaat in opoffering (3e dimensie) ten dienste van de mannelijke
Manifestatie, heeft dat negatieve gevolgen en daalt de gezamenlijke
trillingsfrequentie. De liefde bekoelt en slaat om in strijd.


Download
Download 'de Cirkel - plattegrond van het leven' in PDF en ontdek
hoe je met behulp van de twaalf universele karakters het midden van
je eigen Cirkel (weer) kunt bereiken.


Kinderen
Als je als volwassene 'per ongeluk' de 4e dimensie hebt verlaten en je
intrek hebt genomen in de dualistische 3e dimensie verwatert
automatisch de verbinding met de 4e en de 5e dimensie. Je verliest
het contact met je Hogere Zelf in de 5e dimensie. Het krijgen van
kinderen wordt daarom nog steeds ervaren als een wonder dat de
ouders weer dat gelukzalig gevoel uit de 5e dimensie oplevert. Het
nieuwe wondertje der natuur is onbevangen en puur. Maar als je een
kind op de wereld zet, komt manifestatiedrang tot uitdrukking. Je
maakt iets stoffelijk en dat zal ten koste gaan van de oorspronkelijke
flora en fauna. Het is de 3e dimensie wet 'het recht van de sterkste'.
De mens is in dat geval de sterkste die meer en meer ruimte inneemt.
In de 4e dimensie bestaat deze wet niet, daar doet de mens juist een
stapje terug en geeft het ruimte terug aan de natuur om vervolgens
zelf planeet Aarde te verlaten, de 5e dimensie in. Je zou het ook anti-
manifestatie kunnen noemen.

Mensen die hier blijkbaar klaar voor zijn worden
nieuwetijdskinderen, of beter nieuwetijdsmensen genoemd. Het zijn
hooggevoelige mensen waarvan de vrouwelijke intuÔtie in evenwicht
is met de mannelijke ratio. De intuÔtie is hierbij leidend, de ratio
volgt. Zij zien de wereld anders en volgen hun Kosmisch Plan.
Omdat in onze verouderde samenleving  in de 3e dimensie de
mannelijke ratio erg overheerst, voelen nieuwetijdsmensen zich hier
niet echt thuis en is isolement (autisme) of weerstand (ADHD) vaak
de enige manier om daar uitdrukking aan te geven. In feite zijn
autisme en ADHD slechts stempels van de reguliere geneeskunde
waarmee hooggevoelige nieuwetijdsmensen worden aangemerkt als
outsiders. En dat klopt ook, want nieuwetijdsmensen voelen zich,
samen met hun zielsverwanten pas echt thuis in de 4e dimensie. Zij
zullen de eerste bewoners van een nieuwe wereld zijn, die zich
afspeelt binnen de grenzen van de 4e dimensie waar concurrentie en
hiŽrarchie hebben plaats gemaakt voor samenwerking en gelijkheid
en kanker geen kans krijgt. STICHTING 11:11 helpt hen die wereld te
bouwen.Je geestelijke wereld is de oorsprong van alles wat
zich uiteindelijk in je fysieke wereld manifesteertDe oorsprong van de Cirkel
De cirkel is het symbool voor heelheid en veiligheid. GeÔnspireerd
door wat wij nu 'graancirkels' noemen, maakte de mens zijn
steencirkels al tienduizenden jaren geleden op plaatsen waar cirkels
op miraculeuze wijze in het landschap verschenen. Als herinnering
aan ons collectieve doel ontvangen wij op deze manier gecodeerde
boodschappen van ongematerialiseerde (lichtbollen) buitenaardsen.
Door middel van pure vorm (karakter 4) wordt compensatie geboden
voor onze manifestatiedrift (karakter 10). Veel mensen zijn door dit
fenomeen gefascineerd geraakt en herkennen diep van binnen de
betekenis en de bijzondere (Nulpunt)energie die in een cirkel
ontstaat. Zij 'herinneren' zich dat cirkels in vroeger tijden werden
gebruikt om zich te ontdoen van negatieve energieŽn en het contact
met de hogere spirituele wereld tot stand te kunnen brengen.
Hierdoor verkreeg men de nodige inzichten omtrent het Aardse
leven. Het concept 'de Cirkel - plattegrond van het leven' verbindt
diverse religies, tradities en rituelen waarin de cirkel een prominente
rol speelt; de 13 kristallen schedels, de 13 Mayatonen, Jesus met z'n
12 apostelen en de Astrologie zijn hierin opvallend herkenbaar.


Nulpuntenergie uit de 5e dimensie
Nulpuntenergie kan ons indirect voorzien in alles wat wij werkelijk
nodig hebben. Sommige mensen zullen dat interpreteren als gratis
elektriciteit of ongelimiteerde materiŽle groei. Gelukkig voorziet
Nulpuntenergie daar niet in, maar in de groei van ons bewustzijn,
onze trillingsfrequentie. Het is de weg naar het contact met je Hogere
Zelf, je Heilige Geest, onmisbare informatie uit eerdere levens die
voor ieder van ons in de kosmos ligt opgeslagen. Nulpuntenergie
ontstaat in het midden van een (steen)cirkel en stroomt door een
kanaal uit de 5e dimensie naar de Aarde. In dit Nulpunt zijn alle
twaalf basis-energieŽn met elkaar in balans. Yangay, de 13e kristallen
schedel is drager van deze Nulpuntenergie. Het is een perfect
hulpmiddel om je te kunnen afstemmen op JeZelf en tot het besef te
komen dat je aan niets anders behoefte hebt. Het is pure geestelijke
voldoening. Met dit gevoel als referentie, creŽer je in het dagelijks
leven onbewust de nodige middelen die tot een volledig en liefdevol
leven leiden, dat zich afspeelt binnen de grenzen van je eigen veilige
cirkel, de 4e dimensie.Yangay de 13e kristallen schedel, inspiratiebron
voor 'de Cirkel - plattegrond van het leven'Yangay, de 13e kristallen schedel
Er is slechts weinig kennis over kristallen schedels bewaard gebleven,
maar diep verscholen in het onderbewustzijn van de mensheid ligt
de herinnering aan 13 kristallen schedels opgeslagen. Evenals voor
de val van Atlantis doen in deze tijd kristallen schedels hun intrede
om de mensheid opnieuw te herinneren aan de essentie van het
leven. Yangay is zowel een ziel uit een hogere dimensie als de naam
van de 13e kristallen schedel. De ziel Yangay programmeerde in de
tijd van LemuriŽ een kristallen schedel die Atlantis overleefde maar
uiteindelijk in 1366 n.C. onder druk van de lokale autoriteiten in Tibet
toch werd vernietigd. Yangay heeft ruim 600 jaar in een Tibetaans
klooster op Peter gewacht, tot de tijd rijp was. In 2006
programmeerde hij daar voor Peter een nieuwe kristallen schedel en
is de 13e kristallen schedel weer tot leven gewekt. Kristallen schedels
kunnen net als computers informatie opslaan en delen. In die
vergelijking is groter dus niet altijd beter en ouder al helemaal niet.
Daarom heeft Peter de energie van Yangay geÔntegreerd en naar deze
website 'ge-upload'. Hierdoor is de energie van Yangay weer up to
date en voor iedereen beschikbaar. Elke tijd heeft zijn eigen medium.

Beluister of lees het hele verhaal over Yangay. Of klik op het
pictogram links om een meditatie met Yangay te starten.Het contact met je Hogere Zelf in de 5e dimensie
heelt alle wonden en voelt als thuiskomen

Plattegrond van het leven

Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel

© 2013-2021 STICHTING 11:11