De Cirkel als context van het leven
'De Cirkel - plattegrond van het leven' is een universeel energetisch model dat inzicht geeft
in je geestelijke wereld, de oorsprong van alles wat zich uiteindelijk in je fysieke wereld
manifesteert. De Cirkel is opgebouwd als een analoog uurwerk. Elk van de twaalf posities
vertegenwoordigt een karakter en heeft een positieve en een negatieve kant. De dertiende
positie in het midden is de ultieme positie van de geest, het Nulpunt, van waaruit je
(weder)geboorte plaats vindt.

Binnen je Cirkel van 333 ervaar je de positieve effecten van de twaalf karakters, de
ťťnheid, hier is alles in harmonie. Buiten de grens van 333 ervaar je de negatieve effecten
van de twaalf karakters, de dualiteit, hier heersen de chaos en de hebzucht. De lijn 666 is
de uiterste grens, het materialisme, ook wel genoemd 'de antichrist' of 'het beest', allen
verwijzend naar het apocalyptische 'einde van je materiŽle wereld'. Je levenslessen leer je
als gevolg van de ervaringen tussen het Nulpunt en 666.

Vanaf de zijkant gezien is de Cirkel een berg die we weer moeten beklimmen na onze
"vrije" val. Door hoger te klimmen vergroten we ons bewustzijn tot we uiteindelijk op de
top zijn aangekomen en we als ziel de Aardse sferen voorgoed kunnen verlaten om de weg
naar Ďhuisí in te zetten.
Ontwikkeling
Symbolisch wordt je boven op je berg geboren. Het doel is het integreren van de 12
universele karakters. Tijdens je ontwikkeling zou de berg in een spiraalvorm moeten
worden afgedaald om de 12 karakters in de 4e dimensie op een volledige en positieve
manier te ervaren. Op deze manier worden voldoende positieve ontwikkelingen
doorgemaakt om de negatieve kant van de 12 karakters uit de 3e dimensie te kunnen
weerstaan. Omdat manifestatie (materiŽle groei) een doel op zichzelf is geworden, glijden
veel kinderen als het ware recht en in volle vaart de berg af. Deze kinderen komen
hierdoor al op jonge leeftijd in aanraking met de negatieve kant van de 12 basiskarakters,
zonder deze eerst op een positieve manier te hebben ervaren. Het negatieve gedrag
(concurrentie en hiŽrarchie) dat kinderen en (jong)volwassenen vervolgens vertonen, wordt
veroorzaakt door een gebrek aan positieve karakterervaringen binnen de Cirkel 333, de 4e
dimensie. Uiteindelijk verliezen zij het contact met hun Hogere Zelf, hun Heilige Geest uit
de 5e dimensie en hebben geen idee meer waarom ze op Aarde zijn.De ultieme balans tussen je spirituele wereld en
je materiŽle wereld is de lijn 333Relaties
In de zoektocht naar compensatie kom je in het contact met andere mensen delen van
jezelf tegen. Zij zijn je spiegels. Een afwijzing betekent dat je iets ziet dat binnen jezelf
getransformeerd dient te worden. Een aantrekkingskracht wordt veroorzaakt door
compenserende energieŽn die wederzijds nog niet zijn geÔntegreerd. De liefde tussen twee
mensen komt hiermee tot uitdrukking als 13 in het midden van de Cirkel. Het is de
referentie voor de liefde voor Jezelf, het contact met je Hogere Zelf, je Heilige Geest in
de 5e dimensie. Als de cijfers van een analoog uurwerk, zijn de sterkste van de 12 karakters
van deze geliefden samen 13. Dienstverlening (3) en manifestatie (10) helpen elkaar dus
optimaal op weg naar het middelpunt. Deze combinatie komt veelvuldig voor, waarbij de
vrouw over het algemeen de dienstverlening vertegenwoordigt en de man de manifestatie.
Als echter de vrouwelijke dienstverlening doorslaat in opoffering (3e dimensie) ten dienste
van de mannelijke manifestatie, heeft dat negatieve gevolgen en daalt de gezamenlijke
trillingsfrequentie. De liefde bekoelt en slaat om in strijd.


Download
Download 'de Cirkel - plattegrond van het leven' in PDF en ontdek hoe je met behulp van
de twaalf universele karakters het midden van je eigen Cirkel (weer) kunt bereiken.


Kinderen
Als je als volwassene 'per ongeluk' de 4e dimensie hebt verlaten en je intrek hebt genomen
in de dualistische 3e dimensie verwatert automatisch de verbinding met de 4e en de 5e
dimensie. Je verliest het contact met je Hogere Zelf in de 5e dimensie. Het krijgen van
kinderen wordt daarom nog steeds ervaren als een wonder dat de ouders weer dat
gelukzalig gevoel uit de 5e dimensie oplevert. Het nieuwe wondertje der natuur is
onbevangen en puur. Maar als je een kind op de wereld zet, komt manifestatiedrang tot
uitdrukking. Je maakt iets stoffelijk en dat zal ten koste gaan van de oorspronkelijke flora
en fauna. Het is de 3e dimensie wet 'het recht van de sterkste'. De mens is in dat geval de
sterkste die meer ruimte inneemt. In de 4e dimensie bestaat deze wet niet, daar doet de
mens juist een stapje terug en geeft het ruimte terug aan de natuur om vervolgens zelf
planeet Aarde te verlaten, de 5e dimensie in. Je zou het ook anti-manifestatie kunnen
noemen.

Mensen die hier klaar voor zijn worden nieuwetijdskinderen, of beter nieuwetijdsmensen
genoemd. Het zijn extra gevoelige mensen met een 50/50 balans. Dat betekent dat de
vrouwelijke intuÔtie in evenwicht is met de mannelijke ratio. De intuÔtie is hierbij leidend,
de ratio volgt. Zij zien de wereld anders en volgen hun Kosmisch Plan. Omdat in onze
verouderde samenleving  in de 3e dimensie de mannelijke ratio erg overheerst voelen
nieuwetijdsmensen zich hier niet echt thuis en is isolement (autisme) of weerstand (ADHD)
vaak de enige manier om daar uitdrukking aan te geven. In feite zijn autisme en ADHD
slechts stempels van de reguliere geneeskunde waarmee nieuwetijdsmensen worden
aangemerkt als outsiders. En dat klopt ook, want nieuwetijdsmensen voelen zich, samen
met hun zielsverwanten pas echt thuis in de 4e dimensie. Zij zullen de eerste bewoners van
een nieuwe wereld zijn, die zich afspeelt binnen de grenzen van de 4e dimensie waar
concurrentie en hiŽrarchie hebben plaats gemaakt voor samenwerking en gelijkheid en
kanker geen kans krijgt. STICHTING 11:11 helpt hen die wereld te bouwen. Corona heeft
begin 2020 het startsein gegeven de oude zelfzuchtige wereld af te breken en daarvoor
ruimte te maken.Je geestelijke wereld is de oorsprong van alles
wat zich uiteindelijk in je fysieke wereld
manifesteertDe oorsprong van de Cirkel
De cirkel is het symbool voor heelheid en veiligheid. GeÔnspireerd door wat wij nu
'graancirkels' noemen, maakte de mens zijn steencirkels al tienduizenden jaren geleden op
plaatsen waar cirkels op miraculeuze wijze in het landschap verschenen. Als herinnering aan
ons collectieve doel ontvangen wij op deze manier gecodeerde boodschappen van
ongematerialiseerde (lichtbollen) buitenaardsen. Door middel van pure vorm (karakter 4)
wordt compensatie geboden voor onze manifestatiedrift (karakter 10). Veel mensen zijn
door dit fenomeen gefascineerd geraakt en herkennen diep van binnen de betekenis en de
bijzondere (Nulpunt)energie die in een cirkel ontstaat. Zij 'herinneren' zich dat cirkels in
vroeger tijden werden gebruikt om zich te ontdoen van negatieve energieŽn en het contact
met de hogere spirituele wereld tot stand te kunnen brengen. Hierdoor verkreeg men de
nodige inzichten omtrent het Aardse leven. Het concept 'de Cirkel - plattegrond van het
leven' verbindt diverse religies, tradities en rituelen waarin de cirkel een prominente rol
speelt; de 13 kristallen schedels, de 13 Mayatonen, Jesus met z'n 12 apostelen en de
Astrologie zijn hierin opvallend herkenbaar.


Nulpuntenergie uit de 5e dimensie
Nulpuntenergie kan ons indirect voorzien in alles wat wij werkelijk nodig hebben. Sommige
mensen zullen dat interpreteren als gratis elektriciteit of ongelimiteerde materiŽle groei.
Gelukkig voorziet Nulpuntenergie daar niet in, maar in de groei van ons bewustzijn, onze
trillingsfrequentie. Het is de weg naar het contact met je Hogere Zelf, je Heilige Geest,
onmisbare informatie uit eerdere levens die voor ieder van ons in de kosmos ligt
opgeslagen. Nulpuntenergie ontstaat in het midden van een (steen)cirkel en stroomt door
een kanaal uit de 5e dimensie naar de Aarde. In dit Nulpunt zijn alle twaalf basis-energieŽn
met elkaar in balans. Yangay, de 13e kristallen schedel is drager van deze Nulpuntenergie.
Het is een perfect hulpmiddel om je te kunnen afstemmen op JeZelf en tot het besef te
komen dat je aan niets anders behoefte hebt. Het is pure geestelijke voldoening. Met dit
gevoel als referentie, creŽer je in het dagelijks leven onbewust de nodige middelen die tot
een volledig en liefdevol leven leiden, dat zich afspeelt binnen de grenzen van je eigen
veilige cirkel, de 4e dimensie.Yangay de 13e kristallen schedel, inspiratiebron
voor 'de Cirkel - plattegrond van het leven'Yangay, de 13e kristallen schedel
Er is slechts weinig kennis over kristallen schedels bewaard gebleven, maar diep verscholen
in het onderbewustzijn van de mensheid ligt de herinnering aan 13 kristallen schedels
opgeslagen. Evenals voor de val van Atlantis doen in deze tijd kristallen schedels hun
intrede om de mensheid opnieuw te herinneren aan de essentie van het leven. Maar ook in
deze tijd is geestelijke manipulatie door middel van  kristallen schedels niet ongewoon.
Kristallen schedels kunnen net als computers informatie opslaan en delen. In die vergelijking
is groter dus niet altijd beter en ouder al helemaal niet. Het hangt er gewoon vanaf hoe je
ze gebruikt. Maar ťťn ding is zeker, een kristallen schedel heb je niet voor niets.

Yangay is zowel een ziel uit een hogere dimensie als de naam van de 13e kristallen schedel.
De ziel Yangay programmeerde in de tijd van LemuriŽ een kristallen schedel die Atlantis
overleefde maar in 1366 n.C. onder druk van de lokale autoriteiten in Tibet werd
vernietigd. Yangay heeft ruim 600 jaar in een Tibetaans klooster op Peter gewacht tot de
tijd rijp was. In 2006 programmeerde hij voor Peter een nieuwe kristallen schedel en is de
13e kristallen schedel weer tot leven gewekt. Maar ook nu wordt Yangay door sommigen
gedragen maar door velen verguisd. Juist daarom brengen we de waarheid aan het licht.

Beluister of lees het hele verhaal over Yangay. Of klik op het pictogram links om een
meditatie met Yangay te starten.

Plattegrond van het leven

© 2013-2020 STICHTING 11:11

Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11